Blog

19 Temmuz 2017

Kişisel Donanım

Kışın sıcak kalmanın özü uygun giysi katmanları ve bunların etkin biçimde kullanılmasını bilmektir.

Isı Kaybı

Vücut kimyasal tepkimeler ve etkinlik sonucu ısı üreterek, temelde bir soba gibi çalışır. Vücut, ısı iletimi (kondüksiyon), ısı taşınımı (konveksiyon), buharlaşma, radyasyon ve solunum yolu ile ısı kaybeder. Fiziksel etkinliğin artması/azalması ile ısı üretimi de artar/azalır. Sıcak kalmanın anahtarı vücudun doğru yalıtılması ve ısı kaçağının önlenmesi ile mümkündür.

Yalıtım

Giysinin ısıl yalıtımı, dokuma materyalinin içerisinde tutulan ölü hava yüzeyinin kalınlığı ile doğru orantılıdır. Ölü hava, doğal taşınım akımlarının oluşamayacağı kadar küçük, tutulmuş hava birimi olarak tanımlanmaktadır. Bu tür akımlar 2 mm’den daha küçük çaplı birimlerde gözlenmez. Deriye temas eden ölü hava vücut tarafından ısıtılarak, vücut için sıcak bir katman oluşturur. Sizi sıcak tutan giysi değil, ölü havadır. Giysi materyali yoğunlaştıkça ısı iletimi ile ısı kaybı da o oranda artar. Havanın yoğunluğunun kumaş parçasına göre çok daha düşük olması bunun nedenidir. “clo” birimi yalıtım etkinliğini ölçmek üzere geliştirilmiştir. 1 clo, yaklaşık sıradan bir gündelik yünlü giysinin yalıtım değeridir. Geleneksel yalıtım materyallerinin (yün, kaz tüyü) 25,4 mm’si yaklaşık 4,7 clo’ya eşdeğerdir.

Dağcılık Bilgisi, Eğitim Yazıları, Kampçılık Bilgisi

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir